Frankenstorm (Sandy) i det amerikanska valet

Ingen av presidentkandidaterna i USA har tagit ordet klimat och förändring i sammansatt form i sin mun (ännu). Men verkligheten har sin egen agenda. Stormen som nu drar in över östkusten påverka ju kampanjen direkt genom att kandidaternas möten ändras. På ett stort antal websidor har man dels diskuterat sambandet mellan de oftare förekommande och de kraftigare ovädren, bland annat detta, och klimatfrågan. Samt ställt frågan om inte någon i den politiska världen funderar åt det hållet.

Amerikanska Jordens Vänner försöker få kandidaterna att tala ur skägget. De har några dagar på sig.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv