Hälften räcker för bebyggelsen

Ingenjörsvetenskapsakademin rapporterade i förra veckan att man kan halvera energianvändningen i bebyggelsen. De sammanfattar:

Energi för uppvärmning, kylning, drift och belysning i våra byggnader utgör nästan 40 procent av Sveriges totala energianvändning och den kostar för användarna 150–200 miljarder kronor per år, vilket motsvarar 15–20 tusen kronor per innevånare…...Utvecklingen av tekniska komponenter och lösningar möjliggör att effektiviserande åtgärder får än större genomslag. Den befintliga tekniknivån är dock god nog för att halvera den specifika energianvändningen till 2050.

Åtgärderna de föreslår är:

* Skärpta byggregler vid ombyggnad och nybyggnad
• Anpassning av bevarandekraven
• Skärpta energideklarationer
• Omvärderad hyresreglering
• Utredning av en kreditriskförsäkring för energieffektivisering
• Kunskaps- och erfarenhetsspridning genom demonstrationsprojekt
• Nationellt kompetenslyft inom energieffektivt byggande
• Inrättandet av ett renoveringscentrum
• FoU-program inom energieffektivisering av bebyggelsen

Åtgärder som förefaller fullt genomförbara och som dessutom skulle kunna motiveras genom att de skapar nya jobb och understödjer en framtidsinriktad industriutveckling. Något som borde tilltala både “jobblinjen” och “framtidspartiet” likaväl som det bäddar för en kärnkraftavveckling? I Danmark har man en nära nog fullständig politisk uppslutning i frågor om energieffektivisering. Det borde vi också klara wink

Det bör understrykas att deras förslag om både FoU-program och erfarenhetsåterföring skulle kunna sammanföras i ett återskapande av det som en gång kallades Byggforskningsrådet. Men döp gärna om det så att det ser nytt ut! Det viktiga är att kunskapsåterföringen finns för det är den som gör nytta av det som bostadsministern våndas över med kommunala särkrav. Industriutveckling fordrar möjlighet att experimentera sig fram för att nå nya mål men också att erfarenheterna återförs och leder till ytterligare experimenterande

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv