Har Barroso fått upp spåret efter de förlorade 20 procenten?

Tidigare i år kunde vi notera att Kommissionens ordförande Josť Manuel Barroso på ett mysteriöst sätt tappat bort en del av den aviserade målsättningen för EU, nämligen den som avsåg att effektivisera energianvändningen med 20 % till 2020. Det verkar nu som om han var på väg att återfinna den förlorade delen när han i ett uttalande som diskuterar orsakerna till de snabbt ökande oljepriserna och vilka motåtgärder som är lämpliga. Och, just det, energieffektiviseringen kommer till heders igen. Inte minst därför att man anser att de höga oljepriserna inte är temporära utan beror av strukturella förhållanden. Vad kan väl då vara lämpligare som motåtgärd än strukturella ingrepp som t.ex. en kraftfull effektivisering parad med bränslesubstituering.

Ett ytterligare belägg för viljan att satsa på effektivisering kommer i deklarationen att bilda IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation) från G8, Kina, Indien, Korea och EU.

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats s√• √§r “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energiv√§rlden mest. Att det kan vara f√∂r√∂dande f√∂r energisystemen har ocks√• noterats men f√∂rhoppningsvis g√§ller det mest i samband med de s√• kallade kryptovalutorna d√§r ju syftet v√§sentligen √§r att sopa igen alla sp√•r s√• att skumraskaff√§rer kan forts√§tta ske i de m√∂rkaste webh√∂rnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv