Har Barroso fått upp spåret efter de förlorade 20 procenten?

Tidigare i år kunde vi notera att Kommissionens ordförande José Manuel Barroso på ett mysteriöst sätt tappat bort en del av den aviserade målsättningen för EU, nämligen den som avsåg att effektivisera energianvändningen med 20 % till 2020. Det verkar nu som om han var på väg att återfinna den förlorade delen när han i ett uttalande som diskuterar orsakerna till de snabbt ökande oljepriserna och vilka motåtgärder som är lämpliga. Och, just det, energieffektiviseringen kommer till heders igen. Inte minst därför att man anser att de höga oljepriserna inte är temporära utan beror av strukturella förhållanden. Vad kan väl då vara lämpligare som motåtgärd än strukturella ingrepp som t.ex. en kraftfull effektivisering parad med bränslesubstituering.

Ett ytterligare belägg för viljan att satsa på effektivisering kommer i deklarationen att bilda IPEEC (International Partnership for Energy Efficiency Cooperation) från G8, Kina, Indien, Korea och EU.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv