Helt fel slutsats!

Naturligtvis måste vi lära något av det som händer i Ukraina, men låt oss för sjutton hakar lära oss rätt sak!

Business Europe som är en av många lobbyorganisationer i Bryssel är oroad av beroendet av rysk gas och olja. Alldeles rätt sak att vara oroad för men INTE att dra slutsatsen att vi skall satsa mera på skiffergas! Helt fel - totalt fel - in i bänken superfel! Vi skall inte bryta ett fossilberoende med ett annat fossilberoende. Utan byta mot O-beroende med hjälp av effektivisering och med förnybar energi.

Och därför skall vi heller inte lyssna till locktonerna från DN när de skriver:

Därtill borde Europa en gång för alla se till att bryta beroendet av rysk gas. Planer på att kunna importera skiffergas från USA bör skyndas på, kärnkraftsavvecklingen i Tyskland omprövas.

JA! - till att bryta beroendet men inte till att driva ut Djävulen med Belsebub!

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv