Hi-tech = Energy Efficiency

Tidskriften Forbes är inte främst känd för sitt engegemang i energi- och miljöfrågor. Deras artikel om Hi-Tech och Energieffektivitet är inget undantag eftersom fokus ligger på hur företag kan förbättra sin lönsamhet. Men så mycket mera glädjande eftersom de också visar intressanta exempel och noterar (lite yrvaket) att resursen “effektivisering” är underutnyttjad.

Artikeln är inspirerad av verksamheten vid LBLs A-team som har en diger lista över intressanta åtgärder och projekt.


 

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv