Industrin erkänner effektiviseringens betydelse

ABB har låtit göra en studie där över 300 företagstoppar yttrat sig över hur de ser på energieffektivisering. Resultatet reflekterar både insikt och beredskap. Så här sammanfattar man:

* Better energy efficiency is critical to their businesses and will be critical in the coming two decades.
* Growing numbers of companies are seeing energy efficiency as a key part of their efforts to promote sustainability.
* More and more firms are investing in efficient lighting, heating, and air conditioning—but the proportion investing in efficient plant and equipment remains static.
* Although barriers to investment in energy efficiency remain, they appear to be lifting for some companies.
* Industry is embracing better practices around energy management.
* Regulatory pressure on industry will further intensify in the coming years.
* Innovations in process design and execution will also promote better energy efficiency in the future.
* The key to improved energy efficiency will increasingly lie in software rather than in hardware.

Jämfört med de jeremiader som vanligen hörs från de som säger sig hävda industrins intressen så verkar detta mycket mera insiktsfullt. Och hoppingivande!

En annan intressant iakttagelse är att rapporten givits framträdande publicitet i Kina. Kan det vara ett sätt att preparera landets egna industri på det som sägs i den sjätte punkten? Man får väl gissa att ABB inte klagade på draghjälpen.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv