Industrin erkänner effektiviseringens betydelse

ABB har låtit göra en studie där över 300 företagstoppar yttrat sig över hur de ser på energieffektivisering. Resultatet reflekterar både insikt och beredskap. Så här sammanfattar man:

* Better energy efficiency is critical to their businesses and will be critical in the coming two decades.
* Growing numbers of companies are seeing energy efficiency as a key part of their efforts to promote sustainability.
* More and more firms are investing in efficient lighting, heating, and air conditioning—but the proportion investing in efficient plant and equipment remains static.
* Although barriers to investment in energy efficiency remain, they appear to be lifting for some companies.
* Industry is embracing better practices around energy management.
* Regulatory pressure on industry will further intensify in the coming years.
* Innovations in process design and execution will also promote better energy efficiency in the future.
* The key to improved energy efficiency will increasingly lie in software rather than in hardware.

Jämfört med de jeremiader som vanligen hörs från de som säger sig hävda industrins intressen så verkar detta mycket mera insiktsfullt. Och hoppingivande!

En annan intressant iakttagelse är att rapporten givits framträdande publicitet i Kina. Kan det vara ett sätt att preparera landets egna industri på det som sägs i den sjätte punkten? Man får väl gissa att ABB inte klagade på draghjälpen.

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv