Industrins framtid är ljus

Framtiden för Europas industri är inte hotad av energipriser eller av miljökrav, tvärtom. Så här skriver kommissionen i ett dokument, Industrial Renaissence, som läggs fram till nästa toppmöte som bland annat skall handla om konkurrensförhållanden:

With scarce natural and energy resources and ambitious social and environmental goals, EU companies cannot compete on low price and low quality products. They must turn to innovation, productivity, resource-efficiency and high value-added to compete in global markets. Europe’s comparative advantage in the world economy will continue to lie in high value-added goods and services, the effective management of value chains and access to markets throughout the world. Thus, innovation and technological advancement will remain the main source of competitiveness for EU industry.

Detta baseras på en omfattande studie om kunskapsbaserad industri och dess utveckling där både branscher, teknikutveckling och näringspolitik behandlas.

Sådant påverkar dock inte vissa industriföreträdare som hellre klagar över energipriserna än de funderar över energikostnaderna och vad man kan göra åt dem, effektivisera till exempel.

Men fenomenet är känt och fÃ¥ngades av Povel Ramel i “Varför finns det ingen is till punschen?”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv