It is my hope that this report shocks us into action.

Så skriver Världsbankens chef i inledningen till en ny rapport som handlar om hur världen drabbas av en temperaturhöjning på fyra grader celsius. Kommer han att bli sannspådd? Troligtvis inte. Kommer deras rapport att få rätt? Troligtvis med råge. Det är det som är chockerande.

IEAs Energy Technology Perspectives som publicerades tidigare i år angav tre nivåer för temperaturhöjningen. Sex grader som de menar är vad som händer om inget ändras i energipolitiken. Fyra grader som verkar mera sannolikt OM världens ledare vidtar de åtgärder som de sagt att de skall. Det motsvarar det som IEA WEO kallar “New Policies”. Två grader som fordrar kraftfullare insatser och är vad som borde göras. Ingen lyfte ett ögonbryn efter IEAs redogörelse.

IEAs WEO 2012 från förra veckan gav ytterligare information. Nämligen att man kommer en bra bit på väg, under fyra grader men inte hela vägen till två, bara genom lönsamma energiåtgärder. Ingen reagerade.

Så  varför skall vi bli chockerade så länge det finns is till punschen?
——————-
PS DNs ledaravdelning har nu läst IEA WEO 2012 mera i detalj och resonerar om skiffergasen. De avslutar ledaren 19 november med orden: “Men som världens energiekvation i dag ser ut får man glädja sig varje gång dåliga alternativ kan ersättas med något som är lite bättre” . Vore inte WEOs skrivningar om effektivisering något att glädjas åt och skriva om? Det är ju trots allt ett helt kapitel i boken! Och MYCKET bättre - inte bara lite.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv