Jämställdhet i energianvändningen.

Det kanske är dags att ha könsdifferntierade styrmedel för energianvändningen?! Från studier av utvecklingsländer vet man att energianvändning påverkas av om det är män eller kvinnor som fattar besluten om hushållsbudgeten. Och det gäller även hos oss enligt FOI. Män lägger mera pengar på transporter (kan det vara bilar de menar?). Men männen är också mindre benägna att ändra sig!

Detta kanske kan vara ett tungt argument för att “privatisera” utsläppsrätterna som man diskuterar i Storbrittanien?


http

Blockchain som nyttighet?

Som tidigare rapporterats så är “blockchain” just nu det som kittlar fantasin i energivärlden mest. Att det kan vara förödande för energisystemen har också noterats men förhoppningsvis gäller det mest i samband med de så kallade kryptovalutorna där ju syftet väsentligen är att sopa igen alla spår så att skumraskaffärer kan fortsätta ske i de mörkaste webhörnen.

För dem som har ärligare avsikter kanske instrumentet kan utvecklas till något nyttigt. IEA DSM-samarbetet visar i sitt senaste nyhetsbrev hur det skulle kunna se ut (se också bild nedan).

Läs mer

Månadsindelade arkiv