Energipolitisk Luddism?

Personer med epitetet “Energiansvariga” inom fackförbunden Metall och Pappers talar i tidningen Dagens Arbete varmt för kärnkraften och mot tidningens chefredaktör som de hävdar är “okunnig och inte uppdaterad” när hon efterlyst en ny syn pÃ¥ energipolitiken som tar hänsyn till de tekniska förändringar som skett och bland annat gett nya möjligheter för effektivare användning och förnybar energi.

De bÃ¥da debattörerna vill göra gällande att: “Vattenkraften och kärnkraften är idag de billigaste och stabilaste källorna och de kommer med stor sannolikhet vara det även framöver. “ Samt att det byggs ny kärnkraft runt om i världen. Ett pÃ¥stÃ¥ende som gör det befogat att fundera över bÃ¥de kunnighet och uppdatering.

Jodå det byggs men inte med någon större frenesi. Tvärtom är kärnkraftbranschen på tillbakagång. I World nuclear industry status report som kom för två veckor sedan kommenteras bland annat alternativet till kärnkraft:

[B]ig thermal plants running whenever they’re available are replaced by cheaper-to-run portfolios of renewables, mostly variable renewables, that add up to “virtual baseload” supply—collectively providing reliable electricity from a shifting mix of resources. This way of operating the grid is analogous to a symphony orchestra (as Rocky Mountain Institute’s Clay Stranger puts it): no instrument plays all the time, but with a good score and conductor, beautiful music is continuously produced. This approach is unfamiliar to traditional utilities, but it works

.

Ett viktigt skäl är att ny kärnkraft inte är billig utan dyr vilket framgår av bland annat Lazards nya jämförelse.

Nu agerar de båda debattörerna i all välmening för att säkra jobben i svensk industri men hamnar i samma situation som Ludditerna för 200 år sedan när de motsatte sig ny teknik för att säkra jobben. Om debattörerna ville uppdatera sig skulle de snarare finna att det är genom de nya energiteknikerna som man både säkrar jobb i existerande industri och skapar nya inom energibranschen.

Så redaktörens svar på deras debattinlägg är väl värt att ta ad notam. För jobbens skull!

PS: Citat frÃ¥n Wikipedia: “PÃ¥ senare tid används termerna luddism och luddit eller neo-luddism och neo-luddit synonymt med nÃ¥gon som motsätter sig teknikens och teknologins utveckling pga de kulturella förändringar utvecklingen för med sig.”

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv