Kärnkraftskostnaderna underskattas systematiskt

Hävdas och visas i en rapport från Vermont Law School utarbetad av Mark Cooper.

Kärnkraftsbranschens uppskattade kostnader och som används i “insäljningen” kan vara så låga som en tredjedel av vad man kan förvänta baserat på reaktorer som färdigställdes på 90-talet, se bild nedan.

Rapporten bedömer att om man byggde 100 reaktorer skulle det i jämförelse med ett alternativ av effektiviserings och förnybar energi kosta merllan 2-4 trillioner USD mer under reaktorerna livslängd. Det enda tillförselsättet som skulle vara dyrare är fossilutbyggnad med koldioxidinfångning.

image

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv