Klimatflyktingar

I en söndagskolumn i DN finner vi ett nytt sätt att undvika klimatfrågan och särskilt dess konsekvenser. Skribenten har hört att man om några decennier kan få ta emot tiotals millioner klimatflyktingar i Sverige och efter sin första förvåning finner hon den perfekta bortförklaringen. Det är en helvetespredikan eftersom den utsagts av en kyrkans man! Och sedan räknar hon upp (för att lugna ner sig) att sådana hörts förut och inte blivit verklighet. Alltså kommer det inte nu heller!

Nu nämns visserligen betydligt högre siffror, och dessutom av från TV kända och vetenskapligt skolade metrologer, så påståendet är inte taget direkt ur luften. Men sedan kan man fråga sig om sådana flyktingströmmar någonsin kommer att bli synliga på våra breddgrader. Räknestycket som hon hörde utgår från tanken om solidaritet med dem som drabbas i andra länder av vår slösaktiga livvstil. En sådan solidaritet kan de nog inte räkna med. Så för att travestera hennes egna ord i kolumnen. Vi kommer nog att se till att de som berörs inte kommer att dö bredvid oss utan långt härifrån. Då slipper vi se eländet och ta ansvar.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv