Koldioxidinfångning (CCS) ingen höjdare för klimat eller ekonomi

Det är i grova drag slutsatsen i en omfattande studie av koldioxidinfångning jämfört med förnybar energi utförd av Wuppertal Institute i Tyskland. Reduktionen kan vara betydande, 65-85%, men ändå otillräcklig (se bild nedan).

Resultatet är koncentrerat på tillämpningar i Europa och man noterar att det kan finnas vissa områden där CCS är väl motiverat, t.ex. i samband med olje- och gasutvinning (grattis Norge). Men också att CCS kan väl försvara sin plats i starkt kolberoende länder i andra delar av världen.

Författarna har också gjort en kul positionsanalys för att kunna granska argumenten från olika sidor (se sidan 112).

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv