Ledarskapets värde

Det kan ligga stort värde i att vara marknadsledande. Självklart för det företag som tar den positionen vid rätt tillfälle, men också för miljö och klimat. Vi har gjort ett försök att uppskatta hur mycket koldioxidsparande som kan “skyllas” på de företag som varit ledande i att på sina marknader promovera lågenergilampor, främst IKEA och Walmart, se bild nedan.

Det är av naturliga skäl svårt att finna tillförlitliga data för en världsmarknad där dessutom lanseringarna skett vid olika tidpunkter under en lång tidsperiod, men vi finner att upp till idag kan ledarskapet motsvara 20-30% av allt som just lågenergilamporna sparat in. Mycket naturligtvis eftersom de ledande företagen satsat så massivt som de gjort. Men det är ju just det vi vill, eller hur?

image

OBSERVERA att bilden inte är “skalenlig” utan bara en illustration.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv