Ledarskapets värde

Det kan ligga stort värde i att vara marknadsledande. Självklart för det företag som tar den positionen vid rätt tillfälle, men också för miljö och klimat. Vi har gjort ett försök att uppskatta hur mycket koldioxidsparande som kan “skyllas” på de företag som varit ledande i att på sina marknader promovera lågenergilampor, främst IKEA och Walmart, se bild nedan.

Det är av naturliga skäl svårt att finna tillförlitliga data för en världsmarknad där dessutom lanseringarna skett vid olika tidpunkter under en lång tidsperiod, men vi finner att upp till idag kan ledarskapet motsvara 20-30% av allt som just lågenergilamporna sparat in. Mycket naturligtvis eftersom de ledande företagen satsat så massivt som de gjort. Men det är ju just det vi vill, eller hur?

image

OBSERVERA att bilden inte är “skalenlig” utan bara en illustration.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv