Lee Schipper till minne

Han kom, inte olikt Carlsson i Hemsöborna, som en stormvind in i energisverige. Han kunde, med sin “indikatorteknik” förklara mycket av det som varit fördolt för oss när vi grunnade över våra energiproblem. Och han gjorde det som en stormvind! Vi blev “mentalt” rufsiga och omskakade, men gradvis kunde vi också se i de där “spagettidiagrammen” vart vi var på väg och varför. För Lee gav sig inte förrän vi förstått att vår energianvändning var produkten av aktivitet, intensitet och struktur. Skulle vi kunna förändra den måste vi förstå delarna.

Lee var en multitalang och utöver sin förmåga att pressa sanningar ur statistiskt material kunde han som jazzmusiker vrida interpretationer ur sin vibrafon vilket han också gjorde som underhållning vid många energisammankomster (se bild nedan). Eller var det hans sätt att få oss att se och ana ny saker i det invanda? Ett sätt att öppna sinnena?

Han hade en förkärlek för de Skandinaviska länderna och inte minst Sverige. Av skäl som heter Agneta (hustrun), Lisa och Julia (döttrarna) som är den familj till vilka våra tankar går nu när han inte längre är bland oss. Men han är med oss fortfarande - i våra tankar. För det är få människor som lämnat så många positiva minnen bland så många medmänniskor. En värmande stormvind.

PS Ett av hans bidrag till att förstå energisverige finns i Energy Use in Sweden: An International Perspective och vill Du höra honom som jazzmusiker kan Du ladda ned Jazz meeting 1 med bl.a. låten Phunky Physicist skriven av Lee.

Drums ? Ola Brunkert
Electric Bass ? Stefan Brolund
Flute ? Björn J-son Lindh
Guitar ? Jan Schaffer
Piano ? Art Lande
Trumpet ? Ted Curson
Saxophone(s) - Christer Eklund
Vibraphone ? Lee Schipper

 

 

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv