Lokala miljöstyrelser

Frankrike berömmer sig nu med att vara en av de ledande nationerna i världen på miljö- och klimatområdet. Häromdagen lanserade de en rad initiativ inkluderande ett som avser att få mera lokalt och regionalt engagemang. Bl.a. regionala miljöstyrelser.

Skall bli intressant att se hur det kommer att fungera. Fransk kommunalpolitik är definitivt mera livaktig än svensk, men inte säkert mera effektiv.

Blir vi vad vi är eller är vi bara vad vi var?

Världsbanken gör en sammanställning över hur olika länder i världen klara av omställningen till uthållig energi i en publikation kallad “RISE: Regulatory Indicators for Sustainable Energy

För svenskt vidkommande är läsningen inte helt uppmuntrande. På den sammanvägda tabellen över alla indikatorer (sid 7) hamnar vi på 17 plats och när det gäller energieffektivisering är det riktigt illa (se bildklipp nedan). Det enda som kan vara till någon glädje är att vårt gamla, tyvärr avlivade, program för effektivisering i industrin, PFE, citeras med gillande i box 3.4 på sidan 113. Där sägs att programmet inte överenstämde med EUs regler, men det var inte till fullo klarlagt och dåvarande svenska regering tog inte fighten.

Det är värt att skumma genom den här publikationen inte bara som kalendermaterial utan mer att se om man kan få några nya idéer och uppslag.

Läs mer

Månadsindelade arkiv