Marknaden måste ha en kick därbak!

Energieffektivisering fastnar ofta som en god idé men tar alltför sällan steget över i praktiskt handlande. Det finns spaltkilometer skrivet om hinder och behovet av bättre incitament men praktiskt taget allt faller på att man inte vågar ta steget över och tackla problemet med kundernas/användarnas bristande möjligheter:
a) att hantera den (långa) process och det behov av samordnade åtgärder som behövs. Det är inte EN produkt som skapar energieffektivitet utan det flera som skall sättas samman till ett paket.
b) eftersom de “institutioner” (myndigheter, banker, företag, normer, regler) vi har för att hålla igång verksamheten inte är anpassade för att göra det LÄTT. Snarare är de till för att ingen skall behöva ta ansvar

Men det går att ändra! Det har nyligen lagts ett intressant förslag att omformulera marknaden för effektvisering till ett fungerande system “Innovative market framework to renovate Europe’s buildings at ZEB”.

1-Bundling all existing public funding dedicated to energy renovation under the proposed risk sharing facility to increase the impact of governmental intervention. This will allow to overcome the fragmentation of funding and agencies in charge of managing each funding source separately.

2-The risk sharing facility should provide long-term loans only to consortium of companies delivering ZEB renovation. No more incentives should be provided directly to consumers and/or to companies delivering shallow renovation. As the EU energy renovation market is stimulated by public funding, providing loans only for ZEB renovation will eliminate the existing market of shallow energy renovation.

3-Industry needs to organise itself to deliver ZEB energy. The proposed cluster of energy renovation companies will stimulate innovation in business models and technological solutions.

4-Given the long pay-back time of ZEB renovation, industry should propose long-term energy renovation services. The cluster of energy renovation companies should pay for the up-front cost of energy renovation and will be paid back through energy savings. The long-term energy renovation contracts should be linked to the properties and not to the individuals to overcome the challenge of split-incentives and ownerships’ changes.

Det skulle lösa en massa knutar om samhälle och företag kunde samverka på detta sätt. Förslagsställarna tar sin utgångspunkt i att marknaden för effektivisering bedöms vara värd över 1000 miljarder SEK årligen så det är ju värt ett försök att få den att röra på sig, eller ......?

PS Förslaget deltar i en tävling om olika sätt att mera substantiellt påverka klimatet. Det går att rösta på förslaget, på sidan som länkas ovan, fram till den 15 januari. GÖR DET!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv