Några månader före Paris

IEA ger ut lite bonusmaterial i form av en specialversion av WEO 2015 om klimat och energi och som är tillgänglig för gratis nedladdning.

Som ofta är dessa rapporter rena godiset när det gäller att illustrera problem, frågeställningar och lösningar. Bilden nedan visar hur mycket koldioxid vi har kvar att knapra i oss om vi vill ha en chans att klara tvågradersmålet.

Det är så sant att en bild säger mera än 1000 ord men vill man komplettera med sådana kan man följa The Guardians Divestment kampanj och finna ytterligare argument. Där kan man dessutom bygga på sin övertygelse i fotbollstermer!  wink

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv