Nobelpris och effektivisering

De flesta Nobelprisen är väl (med undantag för litteratur) ruskigt avlägsna i vår vardag och just nu. Det dröjer ytterligare några år innan vi kan se de praktiska tillämpningarna. Men även priset i ekonomi kan vara ett undantag (Ja jag vet att det är ett pris till Nobels minne och inte ett riktigt).

Men under årens lopp har flera priser gått till ekonomer som sysslar med människors beteenden och med vårt sätt att tänka. Daniel Kahneman är den mest kände men det finns fler vars forskning ger oss viktiga ledtrådar till hur vi skall kunna påverka och hantera vår vardag. Utöver Kahneman har Akerlof och Stiglitz har båda pekat på marknadernas funktioner är otillförlitliga och otillräckliga. Ytterligare andra har utvecklat spelteorier där några efterföljare visat hur de kan appliceras praktiskt i förhandlingar om klimatproblemen.

Årets pris kanske också kan ligga till grund för ekonomisk ingenjörskonst som går längre än det vanliga tugget om prismekanismer och osynliga händer (se PS). Man skulle kunna tänka sig att t.ex kommunal energirådgivning kunde applicera Roths och Shapleys forskning om allokering så att den som söker råd kunde få bättre vägledning!?! Tänk om man ersätter läkarna som väljer arbetsgivare i deras illustration med husägare som söker åtgärd?

PS: Den osynliga handen var Adam Smiths idé om att egenintresset fick marknaden att fungera så att han fick mat på bordet varje dag. Slaktaren, bagaren och bryggaren tillhandahöll nämligen sina produkter därför att de tjänade på det och alla blev nöjda. Katrine Kielos har i sin bok ”Det enda könet” lakoniskt påpekat att Adam Smith hade fortfarande inte fått någon middag om inte hans mamma lagat den.

 

 

 

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv