Nog behöver byggkraven skärpas

Både nationellt och lokalt. Nationellt för att spegla vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt så att man kan säkerställa att lägstanivån är tillräckligt hög. Lokalt för att sedan kunna driva på utvecklingen. Om vi nu inte skall behöva fundera igen över vad Blandaren menade med att “Utvecklingen har kommit för att stanna”.

Den så kallade byggkravsutredningen oroade sig över att de kommunala kraven går för långt men de bör betänka att det var värre förr. Hammurabi stipulerade för snart 4000 år sedan att:

If a builder has built a house for a man, and has not made his work sound, and the house he built has fallen, and caused the death of its owner, that builder shall be put to death

De var inte så sentimentala på den tiden.

Indien är inte ett U-land utan en föregångare

Saurabh Kumar som är chef för världens största energitjänsteföretag EESL berättar i en artikel om deras aktiviteter och att de håller på att expandera till bland annat Storbritannien. Läs (och lär)!

Deras hitintills största framgång är expansionen på LED-marknaden vilket resulterat i lägre priser (med 90%!) och bättre prestanda ifråga om både tekniskt utbyte och kvalitet. De är på väg med elfordon, solceller, byggnadsrenovering och affärsmodeller (Pay-as-you save). Reflexmässigt säger många att “ja-ja” det är Indien där har de andra (lägre) krav. Läs igen och se att skillnaderna finns inte ens i det avseendet!

Det svåraste är att förstå det Indiska systemet att räkna. Vad betyder t.ex.:

A World Bank study has assessed the untapped potential of energy efficiency market at Rs.1.5 lakh crore.

1 Lakh= 100 000 och 1 Crore=10 millioner men vad blir Rs.1.5 lakh crore i kronor?? smirk

Läs mer

Månadsindelade arkiv