Nu är solen på väg

Och det med stormsteg. Användningen av solenergi är idag relativt blygsam och det är främst Tyskland som är den stora marknaden (se figur 1). Men enligt bl.a. IEA kan solenergi komma att stå för 25 % av världens elenergiförsörjning år 2050. Dels genom solceller (se figur 2) och dels genom koncentrerande solenergi (se figur 3). IEA bedömer också at tman når full konkurrenskraft mot rådande priser (grid parity) i flera regioner i världen till år 2020. Då skall man notera att den mera relevanta jämförelsen inte är “grid parity” eftersom den bl.a. innehåller kraftslag som bör kraftigt reduceras, t.ex. kolkraft utan andra nya kraftanläggningar. Mot dessa når man konkurrenspris tidigare.

Solcellsbranschen har också själv gjort en studie för flera länder i Europa och i länder där tillväxten är ännu snabbare.

image
Figur 1: Användning av solceller i Europa idag enligt Eurobserver.
——————————————————-
image
Figur 2: Utveckling av solcellsanvändning (PV) i olika sektorer enligt IEA Roadmap PV.
——————————————————
image
Figur 3: Utveckling av koncentrerande solenergi (CSP) enligt IEA Roadmap CSP.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv