Nu är solen på väg

Och det med stormsteg. Användningen av solenergi är idag relativt blygsam och det är främst Tyskland som är den stora marknaden (se figur 1). Men enligt bl.a. IEA kan solenergi komma att stå för 25 % av världens elenergiförsörjning år 2050. Dels genom solceller (se figur 2) och dels genom koncentrerande solenergi (se figur 3). IEA bedömer också at tman når full konkurrenskraft mot rådande priser (grid parity) i flera regioner i världen till år 2020. Då skall man notera att den mera relevanta jämförelsen inte är “grid parity” eftersom den bl.a. innehåller kraftslag som bör kraftigt reduceras, t.ex. kolkraft utan andra nya kraftanläggningar. Mot dessa når man konkurrenspris tidigare.

Solcellsbranschen har också själv gjort en studie för flera länder i Europa och i länder där tillväxten är ännu snabbare.

image
Figur 1: Användning av solceller i Europa idag enligt Eurobserver.
——————————————————-
image
Figur 2: Utveckling av solcellsanvändning (PV) i olika sektorer enligt IEA Roadmap PV.
——————————————————
image
Figur 3: Utveckling av koncentrerande solenergi (CSP) enligt IEA Roadmap CSP.

Är blockchain något reellt eller bara ett magiskt ord?

I det som vi kallar DSM University har det nu under 4 års lopp producerats nästan 40 webinarier med material som finns inspelat och kan laddas ned med tillhörande publikationer och bilder. Ganska mycket kommer från svenska källor. Kolla gärna!

Men när man går igenom statistiken så finn det ett webinarium som slår alla rekord. Särskilt i nedladdningar och det är det som kallas “Peer-to-peer energy trading using blockchains ”.

Alla andra titlar laddas ned i sakta mak med en typisk ökning av 10-15% per halvår. Men inte det som handlar om blockchain där är vi nu uppe i över 500%! Det är klart att det är kul att ha hittat en vinnare men tanken att det kanske bara är en dagslända trycker på?!


Läs mer

Månadsindelade arkiv