Patent på framtiden?

Den Indiske premiärministern Singh har öppnat en debatt om hur den rika världen kan hindra tillgången på ny teknik för den fattiga genom patenträttigheter. Hans varnande exempel kommer från det farmaceutiska området där t.ex. HIV-mediciner blir oöverstigligt dyra för de fattiga som behöver dem. Något som illustrerats i John Le Carres bok (och film) “The constant gardener”.

World Business Council for a Sustainable Development, WBCSD, och Björn Stigson tycker inte att analogin till det medicinska området är tillämplig, men pekar på behovet av finansieringsstöd för teknikomställningen bland utvecklingsländerna.

En som ser risker med nuvarande patentordning är Joseph Stiglitz (Nobelpriset i ekonomi 2001). Han menar att privatiseringen av kunskap kan fördröja innovationsprocesserna på flera områden. Även om han också lägger tyngdpunkten på medicinska frågor så är hans frågeställning mera generell. Vilken del av kunskapen är privat och vilken är allmän? Kanske en fråga för årets pristagare, Ellinor Ostrom!

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv