PLUS-värden skapar förmögenheter, hälsa och gott samvete

Adrian Joyce, som leder kampanjen Renovate Europe, visar i en eceee-kolumn att byggnadsrenovering är en riktigt bra ide. Inte bara för att det gör huset bättre och minskar energianvändningen utan också därför att värdet på fastigheten ökar!

Every time a house moves up a notch in energy performance, its price gets around the same boost that it would from an extra 10-15 m² in size.  That is partly down to the huge savings that can be recouped from energy bills.  A renovated house that moves from an ‘E to a ‘B’ grade in its energy performance certificate (EPC) will save an estimated €24,000 over 30 years, according to an analysis of 365,000 house sales in Denmark last year.

Och som om inte det var nog så påverkas även hälsotillståndet hos dem som bor i husen som renoveras. Vilket naturligtvis har ett värde för dem och det värdet går också att mäta i pengar.

But it may also reflect the great reduction in health problems that experts believe comes from increased energy performance and improved indoor air quality.  Reductions in respiratory and cardiovascular illnesses, rheumatism, arthritis and allergies, as well as fewer injuries have been key to taking the benefit-cost ratio from deep energy renovations to 4:1

.

Men som Adrian påpekar så är dessa värdeökningar och deras orsaker inte tillräckligt kända för beslutsfattare. Det märks inte minst i den svenska debatten där man är mera fixerad vid priser/hyror och fastighetläge. Det vore snart dags att titta på standard och funktion!?  mad

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv