Utan brist - Inget pris.

Det sliras en hel del när man rapporterar om priserna på utsläppsrätter. T.ex. så här på Formas hemsida:

Utsläppshandel är, vid sidan av direkta skatter på koldioxid, den enda metod som för närvarande används för att försöka minska utsläppen med ekonomiska styrmedel.

Koldioxidskatter är ett sätt att genom ett ökat pris minska användningen av produkter (fossila bränslen) som ger upphov till utsläpp, men utsläppshandel är ett sätt att allokera åtagandet att genomföra utsläppsbegränsning inom en given ram. Den som kan göra det billigast genomför åtgärder. Ramen bestäms av våra politiker och inte av priset. Men priset bestäms av ramens storlek.

Därför har vi anledning att bli upprörda över att EU-parlamentet för en månad sedan röstade ned ett förslag att frysa (och därmed begränsa) antalet utsläppsrätter.

Åtta av EUs ministrar (däribland Lena Ek) slår larm om behovet av begränsningar men även här verkar det slira ifråga om hur mekanismen fungerar. De skriver:

...we remain deeply concerned that the ETS as currently designed cannot provide the price signals needed to stimulate the low carbon investment needed now

Det är och förblir EUs uppgift att minska ramen så att systemet upprätthålls. Så vad menar de med:

“...market interference should be kept to a minimum,”

Det är de som skapar marknaden genom att lägga ett lock på utsläppsmöjligheterna. Det är inget att skämmas över - tvärtom. Vill ni ha fart på den här processen ligger bollen hos EU-politikerna- Skapa brist så får ni ett pris. Om efterfrågan är för låg, minska tillgången.

Sedan är det en annan sak att om priset vore högre skulle det kunna ge incitament att utveckla ny teknik för minskning och göra investerare mera intresserade av åtgärderna. MEN det finns redan idag en stor lönsam potential för minskning både inom den del av företagen som berörs av utsläppshandel och andra. Vilket borde göra våra beslutsfattare mindre räddhågsna för att minska antalet rätter för utsläppshandeln. Och våra företagsledare sugna på att skapa större ekonomisk robusthet och ökad konkurrenskraft.

IEA höjer rösten men….

I slutet av 2017 släppte IEA en hel bunt rapporter om hur energi och klimatsituationen utvecklas. Främst var det World Energy Outlook (WEO) och Energy Efficiency Market report som innehöll viktigt stoff.

Den senare var den femte i en serie under lika många år där man successivt skärpt budskapet om hur viktig energieffektiviseringen (se bild nedan) är för att klara uppställda klimatmål men även energisäkerhet, jobbutveckling, innovationer, industrins konkurrenskraft etc. etc. Men trots det högre tonläget så är det väl si och så med hörandet och förståelsen hos dem som makten haver.

Särskilt sade man att effektviseringen står inför en skiljeväg OCH att det fordras skarpare initiativ från regeringar och myndigheter.

Nu kan det vara svårt att kämpa sig igenom all den text som produceras i ämnet och för den som hellre lyssnar och tittar på presentationer finns nu till all lycka möjligheten på eceee’s sida där man filmat inslag och gör tillgängligt bilder från ett seminarium om hur det går i Europa. Det är Samuel Thomas och Elie Bellevrat, båda från IEA, som presenterar marknadsrapporten och WEO.

Och det är gratis att titta även om man inte är medlem i eceee! Men om Du skulle vilja bli det så finns det många andra fördelar med att bli med i Europas effektviseringsfamilj!

PS Observera att det finns en rad andra intressanta presentationer på den här sidan. Bonus!

Läs mer

Månadsindelade arkiv