Renovera Europa

Buildings Performance Institute Europe (BPIE) har sammanställt hur finansiella styrmedel används för att öka energieffektiviseringen i byggnader över hela Europa, och det finns många varianter (se bild).

De har även gjort en översikt över byggnaders prestanda i Europa och konsekvenserna ifråga om arbetstillfällen för olika renoveringsstrategier.

Allt skall kulminera den 11 oktober i en “Renovera Europa-dag” där ytterligare några studier kommer att offentliggöras. Vore kul om några av våra politiker fortfarande är intresserade av jobblokomotivet “effektivare energianvändning”.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv