Revolution på banken

Barclays bank har givit ut en rapport om vad investerare bör fokusera på i framtiden. Och det är starka ord när de säger att vi har en “energirevolution” framför oss och att det inte bara är nödvändigt att ha energiomställningen (och klimatfrågorna) för ögonen för att möta framtiden, se sammanfattning nedan. Man påpekar att den som satsar på energisektorns omställning kommer att tjäna pengar på det.

För egen del köper de grön energi från EdF (låt oss hoppas att den är grön och inte bara koldioxidfri), samt erbjuder sina kunder investeringspaket för energiomställning.

Viljan är god men när man ser sammansättningen av företag som ingår i portföljen så får man ändå fråga om bankirerna är tillräckligt kunniga.
Gamesa i Spanien (tillverkare av utrustning för vindkraft och solenergi)
Florida Power and light (kärnkraft, olja och gas, men även vissa satsningar på effektivisering)
Scottish and Southern Energy (drugt 80% av kapaciteten är kolkraft och gas)
Iberdrola i Spanien (stora i förnybar energi särskilt vind)
Fortum (C:a 1/3 förnybar energi på värmesidan, drygt 50% kärnkraft på el)
Archer Daniels Midland Company (säger sig vara “the world leader in BioEnergy”)
Praxair (som sysslar med gasframställning och gas-system)
Air Products and Chemicals Inc.
—————————————————————————————————————————————————————-


Chapter 1 ? The energy revolution
We examine the relationship between the energy market and climate change policy. Our thesis is that the energy infrastructure of the global economy is prone to radical restructuring in the years ahead, a process that could be described as an energy revolution.

The driving forces are twofold. First, the spiral higher in energy prices since 2002 has revealed that current energy supply is likely to prove insufficient in light of current demand trends. The world therefore needs a sizeable increase in capacity to accommodate the energy ambitions of both industrialised and industrialising economies. Second, public opinion in the OECD has reached an inflection point on climate change, with the political path now open for establishing an international agreement on emissions reduction.

We discuss the difficulty of simultaneously increasing energy supply by 50% over the next 25 years, while also lowering dependency on hydrocarbons, which currently provide 80% of the world?s energy needs. The likely effects on asset markets and modes of financing are expected to be sizeable and could dominate other fundamental factors. Investors need to place the nexus of climate change policies and energy scarcity at the centre of their asset allocation process. We conclude that the impending energy revolution may ? contrary to consensus expectations ? prove highly stimulatory for the global economy.

Produkt- och installationsdesign för energieffektivitet

Många av de produkter vi omger oss med är formgivna mera för att ha ett estetiskt värde än för att vara funktionella. Det syns tydligt på till exempel reglagen för att kontrollera temperatur och luftflöden i våra rum, men även på tavlor (displayer) för att kontrollera belysning eller matberedning i kök eller armaturer för vatten i badrum och kök. Inte sällan är det symboler och grå text på svart botten! Snyggt kanske men svårt att hantera - ibland omöjligt. Försök släcka ljuset i ett sammanträdesrum!

Ett angeläget område borde sålunda vara att se över formgivning (design) till exempel från det perspektiv som Thaler och Sunstein visar i sin bok Nudge
a) underlätta Komplexa val,
b) Visa Nyttjandefördelar,
c) Undvika misstag i användning,
d) Förstå konsekvenserna av användningen,
e) Ge Feedback (återkoppling) om driftläge,
f) Göra starten Användarvänlig.

Ett enkelt sätt att underlätta skulle kunna vara att anordna teknikupphandlingar för design som premierar produkter som är lätt(are) att hantera.

Det är emellertid inte bara produkter som bör ges en ”design” som attraherar och motiverar energieffektiv handling utan det kan även gälla installationer. Effektvisering handlar inte bara om enstaka produkter som sätts in vid enstaka tillfällen utan snarare handlar om en process, en händelsekedja kan det vara intressant att se till hur man kan koppla åtgärder från flera leverantörer under en längre tidsrymd och också se till om man kan underlätta för hur efterföljande steg skall kunna förberedas.  Ett känt exempel är att man i Storbritannien ökat acceptansen av vindsisolering genom att erbjuda fastighetsägarna vindsröjning som en extra och kopplad tjänst.

Här finns uppenbarligen stora möjligheter till utveckling av både marknadens tjänster och styrmedel för att påverka acceptansen hos kunderna. Ett förslag som nämnts skulle vara att följa och stödja energideklarationerna så att besparingar upp till en viss nivå (x%) skulle ges skattelindringar när nivån uppnåtts. Detta skulle också kunna uppmuntra installationsföretagen till samverkan och gemensamma erbjudanden. Många av åtgärderna genomförs av lokala småföretag som är kända och uppskattade av kunderna men inte är motiverade att ta större grepp.

Läs mer

Månadsindelade arkiv