Revolution på banken

Barclays bank har givit ut en rapport om vad investerare bör fokusera på i framtiden. Och det är starka ord när de säger att vi har en “energirevolution” framför oss och att det inte bara är nödvändigt att ha energiomställningen (och klimatfrågorna) för ögonen för att möta framtiden, se sammanfattning nedan. Man påpekar att den som satsar på energisektorns omställning kommer att tjäna pengar på det.

För egen del köper de grön energi från EdF (låt oss hoppas att den är grön och inte bara koldioxidfri), samt erbjuder sina kunder investeringspaket för energiomställning.

Viljan är god men när man ser sammansättningen av företag som ingår i portföljen så får man ändå fråga om bankirerna är tillräckligt kunniga.
Gamesa i Spanien (tillverkare av utrustning för vindkraft och solenergi)
Florida Power and light (kärnkraft, olja och gas, men även vissa satsningar på effektivisering)
Scottish and Southern Energy (drugt 80% av kapaciteten är kolkraft och gas)
Iberdrola i Spanien (stora i förnybar energi särskilt vind)
Fortum (C:a 1/3 förnybar energi på värmesidan, drygt 50% kärnkraft på el)
Archer Daniels Midland Company (säger sig vara “the world leader in BioEnergy”)
Praxair (som sysslar med gasframställning och gas-system)
Air Products and Chemicals Inc.
—————————————————————————————————————————————————————-


Chapter 1 ? The energy revolution
We examine the relationship between the energy market and climate change policy. Our thesis is that the energy infrastructure of the global economy is prone to radical restructuring in the years ahead, a process that could be described as an energy revolution.

The driving forces are twofold. First, the spiral higher in energy prices since 2002 has revealed that current energy supply is likely to prove insufficient in light of current demand trends. The world therefore needs a sizeable increase in capacity to accommodate the energy ambitions of both industrialised and industrialising economies. Second, public opinion in the OECD has reached an inflection point on climate change, with the political path now open for establishing an international agreement on emissions reduction.

We discuss the difficulty of simultaneously increasing energy supply by 50% over the next 25 years, while also lowering dependency on hydrocarbons, which currently provide 80% of the world?s energy needs. The likely effects on asset markets and modes of financing are expected to be sizeable and could dominate other fundamental factors. Investors need to place the nexus of climate change policies and energy scarcity at the centre of their asset allocation process. We conclude that the impending energy revolution may ? contrary to consensus expectations ? prove highly stimulatory for the global economy.

Vår obändiga lust att förenkla

Är det vår naturliga vilja att göra det lätt för oss som gör att vi har så svårt att hantera energieffektivisering (och andra) miljöförbättringar? För nog är det lite konstigt att saker som är uppenbart kloka att göra inte blir av! Några saker som ständigt leder oss på villovägar:

1. Vår föreställning om vad som driver ekonomin. Visst vore det bra om allt som är lönsamt genomförs med automatik eftersom vi alla agerar ekonomiskt rationellt! Det är ju den gängse uppfattningen bland många som styr i vårt samhälle. Nu börjar man vakna till lite grann genom insikten om beteendeekonomin och inse att vi alla är mänskliga och kanske också lite lata. Det gör hela problemet lite svårare men inte ohanterligt vilket visas bl.a. i en uppsats från Lunds Universitet.

Det skulle också vara spännande att se lösningar på hur PLUS-värdena (Multiple Benefits) kan räknas in i en kalkyl och nyttan fördelas. (Ett förslag kommer att ges i IEA DSM University webinar torsdagen den 23 november)

2. Vår förhoppning om en frälsande teknisk lösning. Energisystem skall vara smarta (så slipper vi själv vara det). Köp och ladda ned en app som sköter systemet. Vår fixering vid NY brilliant teknik gör att vi undviker att ompröva vad vi själva gör. Vår fixering vid snygga prylar och yta har givit oss reglage för allt från kranar, termostater och reglage för elektroniken i hemmet som gör dem svåra att hantera.

3. Vår fixering vi att energitillförseln löser problemen.. Det börjar nästa bli tröttsamt att se all förtjusning över att förnybar energi blir billigare och billigare och billigare…Eftersom det också inrymmer en förhoppning om att vi kan använda hur mycket energi som helst (det skadar ju inte miljön…eller hur?). En gång sade man om kärnkraften att den skulle bli “too cheap to meter” och ett av våra riksdagspartier hoppades att ett pärlband av känkraftverk längs Norrlandskusten skulle rädda älvarna.

Det skulle kännas bättre om man fick se förslag till lösningar där till exempel lokalt producerad förnybar energi (kanske från kollektiv) matchades mot energieffektvisering så att systemen kompletterar varandra och ger större trygghet/flexibilitet i försörjningen.

4. Vår blindhet för att de som gör jobbet finns runt hörnet. De företag som kan de vardagliga tekniska lösningarna finns i kvarteret bredvid. Det är inte i första hand de stora drakarna eller en förnyelse av de gamla energiföretagen som är viktigast. De är också välkomna och flera av dem är riktigt intresserade och nyttiga men ändå är den stora kapaciteten att finna hos våra närmaste hantverkare och installatörer. Men de behöver erkännas och aktiveras.

Det är egentligen inte så svårt men vi måste lyfta blicken en aning!

Läs mer

Månadsindelade arkiv