Ros och Ris för EU:s effektiviseringsplan

Reaktionerna på EU-kommissionens plan för effektivisering är naturligtvis blandade beroende på vilken intressegruppering som uttalar sig. Man kan lugnt anta några av dem är färgade av mera kortsiktiga intressen eller rent av bristande erfarenhet av effektiviseringsarbete. I ett av kommissionens underlagsdokument har man undersökt EU-ländernas erfarenheter av olika policyinstrument och låtit dem rangordna vilka de tycker är viktigast. man kan utan vidare se att det finns inslag av önsketänkande och av fantasibilder av hur människor reagerar (se bild). Så varför skulle inte intresseorganisationer och företag få önsketänka? ENDSEurope har gjort en bra översikt över reaktionerna.

Man kan undra vad Eurelectric egentligen menar med sin varning att man med för hög ambitionsnivå riskerar att låsa fast sig i dyr och olämplig teknik. Är det en varning för kärnkraft eller ett sätt att förespråka den? Eller är det ytterligare något annat de har i sinnet? Man kanske skulle lugna dem med att effektivisering är både billigt och bra och knappast fastlåsande.

EEB förordar effektivisering av just det skälet och uttalar en oro för att instrumenten i planen är för svaga. Och det är de - länderna får hur mycket utrymme som helst för att “låtsasimplementera”. Åtminstone fram till avstämningstillfället 2013.

Den mera spännande reaktionen kommer från ORGALIME (The European Engineering Industries Association) som pekar på en missad aktörsgrupp nämligen “The lead Customers”. De som skapar de nya marknaderna. Offentliga sektorn utgör bara en del av det behovet.

image

Erfarenheten av “smarta mätare and informative billing” torde vara mycket mera begränsad än vad denna bild gör gällande.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv