Skiffergasens lov.

Storbritanniens nye energiminister har lovprisat skiffergasen som räddningen för landets energipolitik. Han får nu mothugg av den Brittiska industrin som varnar för att man blir alltför beroende och alltför exponerad på en marknad vars priser visat sig kunna fluktuera kraftigt. Och Nicholas Stern pekar på att man kommer på efterkälken när det gäller att använda förnybar energi. Hur det går i kampen får vi veta senare i veckan när det inre kabinettet skall presentera huvuddragen i energipolitiken.

För att fullt ut förstå lockelsen i skiffergasen rekommenderas Anders Åslunds artikel om hur den amerikanska skiffergasen påverkat Gazprom och Ryssland. Då är det så mycket lättare att förstå till exempel Polens ställningstaganden.

Men det kan ju uppnå samma (och bättre resultat) genom energieffektivisering! Då blir man både oberoende, minskar kostnaderna OCH kan uppnå de politiska fördelarna som en försvagning av grannen i öst skulle innebära. Det senare är säkert en viktig bricka i spelet även om det inte ingår i den energipolitiska vokabulären.

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv