Smarta nät fordrar smarta leverantörer

SEDC (Smart Energy Demand Council) har gjort en översyn över den Europeiska situationen vad gäller laststyrning (Demand Response, DR). Och det är ganska nedslående. I USA finns en relativt välutvecklad marknad för att handla med effekt i nätet, att kunderna mot ersättning minskar sina anspråk, dvs “styr sina laster”. I USA finns företag som specialiserat sig på att aggregera sådana åtaganden från kunder och som genom att prognosera och jämka ihop behov och möjligheter kan lösgöra betydande kapacitet vid behov.

Men då måste det finnas en betalningsvillig efterfrågan. SEDC pekar på behovet av att komplettera lagstiftningen med reglering så att kraftföretagen och systemansvariga börjar agera. Hitintills har man i Sverige duckat och hoppats att någon annan skall lösa problemet. Förespråkarna för smarta nät har stora förhoppningar att småkunder skall låta sig styras av energipriserna bl.a. illustrerat med att tvätta mitt i natten och styra belysningen till krukväxterna.

Det är inget fel att göra hemmet smart(are) men de stora resurserna finns på annat håll och fordrar möjligen också reglering även om sådana ord nära nog strukits ur ordlistan. SEDC menar dock att omvärldsförändringar ställer hårdare krav på leverantörerna om de skall kunna hålla igång systemen till rimliga kostnader (se bild). Så smartheten behövs på flera håll.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv