Sol på (film-)rulle

För nya företag med stora planer verkar det numera som om ett av försäljningsargumenten är att Google satsar pengar i deras verksamhet. Det gäller för Teslas nya elbil men också för ett företag som satsar på tunnfilms-solceller, Nanosolar. De satsar 100 millioner USD i en fabrik för att producera 430 MW solceller. Tekniken skall göra det möjligt att applicera solceller på flera ställen men den har också nackdelen av att vara mera sårbar. En nackdel som kanske i sin tur uppvägs av just fördelen eftersom den lätt kan bytas.

National Geographic funderar över denna teknik (och andra inom energiområdet) och undrar om den kan ha samma kvalitet som när bilarna ersatte hästarna för transporter. Något för DNs ledarsida att tänka på kanske?

Sverige är erbarmligt dåligt på att utnyttja solcellsteknik trots att förutsättningarna finns. Kolla själv genom att använda JRCs interaktiva program, som visar spännande resultat. Om man antar att solcellerna placeras optimalt får man ur 1 kW installation i Kiruna c:a 750 kWh per år, även om det under december är nära noll. Men om man jämför med andra orter så får man bara 10% mer i Stockholm och 20% mer i Paris. Och ser man på månaderna så är det ett mycket bra utbyte i Kiruna under vårvintern februari-april. Hur vore det med solcellsladdning på de berömda arkarna?
image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv