Sommarbilder 4 (Tiden går)

Semestrar kan vara lärorika. Om man till exempel besöker grottorna i Lascaux i Frankrike så kan man beskåda ett bildgalleri som gjordes av några av de första människorna i Europa (Cro Magnon), se exempel i bild nedan. De målades dit för cirka 15-20000 år sedan. Det är cirka 600 generationer sedan!

När man står där med gapande mun och lyssnar på guiden som försöker beskriva hur det var att leva på den tiden och vad man kan utläsa av bilderna. Så kan man också begrunda det faktum att vårt kärnkraftavfall skall slutförvaras i berget cirka 100 000 år - fem gånger (eller c:a 3000 generationer) längre än den tid som förflutit sedan bilderna i Lascaux gjordes.

Vilka funderingar kan framtidens människor ha om oss när de upptäcker vad vi stoppat ner i backen?  red face

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv