Spännande marknadsreform i Storbritannien (med svensk klangbotten)

Eller är det rent av slutet på den fria elmarknaden som en bedömare i The Guardian antyder, åtminstone i dess mest vildvuxna form? Eller är det början på en grön(are) tillväxt och en säkerställning av ett fungerande energisystem? Eller är det både och?!

Bakgrunden finns i en proposition med följande element:

* Carbon Price Floor
* Long-term contracts (Feed-in Tariff with Contracts for Difference)
* Emissions Performance Standard (EPS) set at 450g CO2/kWh to reinforce the requirement that no new coal-fired power stations are built without CCS
* A Capacity Mechanism, including demand response as well as generation, which is needed to ensure future security of electricity supply.

Den ändrade synen på rollerna på marknaden (stat och företag i samspel) belyses i en intressant skrift om “The Entrepreneurial State” från DEMOS skriven av Mariana Mazzucato där man bl.a säger:

...it is a case for a targeted, proactive, entrepreneurial state, able to take risks, creating a highly networked system of actors harnessing the Introduction and summary
best of the private sector for the national good over a mediumto long-term horizon. It is the state as catalyst, and lead investor, sparking the initial reaction in a network that will then cause knowledge to spread. The state as creator of the knowledge economy.

Visst har vi också den erfarenheten i form av de svenska teknikupphandlingarna. Låt oss göra mer av den!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv