Spännande marknadsreform i Storbritannien (med svensk klangbotten)

Eller är det rent av slutet på den fria elmarknaden som en bedömare i The Guardian antyder, åtminstone i dess mest vildvuxna form? Eller är det början på en grön(are) tillväxt och en säkerställning av ett fungerande energisystem? Eller är det både och?!

Bakgrunden finns i en proposition med följande element:

* Carbon Price Floor
* Long-term contracts (Feed-in Tariff with Contracts for Difference)
* Emissions Performance Standard (EPS) set at 450g CO2/kWh to reinforce the requirement that no new coal-fired power stations are built without CCS
* A Capacity Mechanism, including demand response as well as generation, which is needed to ensure future security of electricity supply.

Den ändrade synen på rollerna på marknaden (stat och företag i samspel) belyses i en intressant skrift om “The Entrepreneurial State” från DEMOS skriven av Mariana Mazzucato där man bl.a säger:

...it is a case for a targeted, proactive, entrepreneurial state, able to take risks, creating a highly networked system of actors harnessing the Introduction and summary
best of the private sector for the national good over a mediumto long-term horizon. It is the state as catalyst, and lead investor, sparking the initial reaction in a network that will then cause knowledge to spread. The state as creator of the knowledge economy.

Visst har vi också den erfarenheten i form av de svenska teknikupphandlingarna. Låt oss göra mer av den!

Domens dag är nära

Tisdagen den 28 november händer det! Näringsutskottet (ITRE) i EU-Parlamentet skall rösta om effektiviseringsdirektivet. Efter att ha gått igenom flera stormar, särskilt när ITRE-rapportören Gierek blandade ihop alla korten rejält, kan det landa hyfsat rätt ändå framgår det av Euractives artikel:

The new set of amendments indeed bears little similarity to Gierek’s previous drafts, as they now include a full 40% efficiency target, as well as binding national targets. Article 7 of the directive, which governs annual energy saving obligations on energy sales, is also beefed up in terms of obligations and timeframe.

Men sedan vet vi inte om de olika partigrupperna kan hålla ordning på allt. Bedömningar från dem som vet säger att det blir tight

image

Läs mer

Månadsindelade arkiv