Spara 1116 TWh inom EU till 2020

Energirådgivarna har sin årliga kongress i Jönköping den 19 och 20 Oktober i anslutning till ELMIA-mässan och deras mässor för fastigheter och för fjärrvärme.

Effektivare energianvändning är inte bara (minst av allt?) teknik utan handlar också om beteende, politik och eldsjälar. Bland annat (se programmet nedan)!

Vi ses där !?

Program måndag 19 oktober
12.00 Lunch.
13.00 Välkommen. Moderator för båda dagarna är Hans Nilsson ordförande EnergiRådgivarna.
Inledningstal. Anders Wijkman EU-parlamentariker.
Vad har Danmark som inte vi har? Lena Neij Lunds universitet.
14.20 Fika. Besök i posterutställning.
14.50 Beteende och dialog ? möjligheter till ökad energieffektivisering.
Del 1. Hur få till och nyttiggöra en bra dialog med boende vid drift och förvaltning?
Karin Engvall Uppsala universitet
Del 2. Den mångsidiga konsumenten ? konsumenters och fastighetsägares motiv för energirelaterade investeringar. Erika Jörgensen och Åsa Thelander Lunds universitet
15.40 Paus.
16.00 Mysteriet med eldsjälarna ? eller varför lyckas vissa bättre än andra? Louise Trygg Linköpings universitet.
Dubbelt upp för energieffektivisering ? I energipropositionen fördubblades anslagen till energieffektivisering. Energimyndighetens tankar kring de föreslagna åtgärderna. Maria Malmkvist Energimyndigheten.
16.50 Paus. Bensträck/frukt.
17.00 Energideklarationer ? Hur långt har vi hunnit? Vilka åtgärder genomförs? Thomas Johansson Boverket
Energideklarationer ? Hur kan vi få fler åtgärder genomförda? Dialog mellan Boverket, FSEs sektion för energideklaranter, Energimyndigheten och deltagarna.
19.00 Kongressmiddag/Get-together 2009.

Program tisdag 20 oktober
07.30 Naturvandring kring Elmia ? Hur klimatet påverkar vår natur. Naturskyddsföreningen.
09.00 Elmia Fastighet & Fjärrvärmemässan öppnas ? inledningstal. Tomas Kåberger
09.20 Kort inledning av dag två.
Glas i byggnader ? problem och möjligheter.
Kort info om energimärkning av fönster. Diana Avasoo, EQ-fönster.
Del 1. Energieffektiva glashus ? finns det?
Praktiska erfarenheter avseende inomhusmiljö och energianvändning jämfört med standardkontorshus. Rikard Sjöqvist Midroc.
Del 2. Kuggen i Göteborg ? Gott samarbete mellan arkitekt och ingenjör gav energisnålt hus. Charlotte Erdegard Wingårdhs arkitekter och Max Tillberg/Catarina Warfinge Bengt Dahlgren AB.
10.20 Fika.
10.50 Vi bygger energieffektivt! Halverad energianvändning vid renovering av kontorshus. Bo Matsson, Brostaden/GreenBuilding.
Recept för halverad energinota. Ta en del positiv ledning Tillsätt endel kunniga entusiaster. Smaksätt med pengar efter behag. Rör om och låt dra. Willy Ossiansson Willy?s CleanTech AB.
Passivhus i Värnamo ? Mätdata från projekt Oxtorget och planering av 60 nya lägenheter för 55+-boende. Börje Göransson Finnvedsbostäder.
12.00 Lunch med paneldebatt.
13.00 Ekodesign för energieffektivisering och minskad klimatpåverkan. Ekodesignkraven och energimärkning sparar 1116 TWh inom EU år 2020. Vilka produkter omfattas och hur tuffa är kraven? Peter Bennich Energimyndigheten.
Byt belysning ? för en ljusare tillvaro. Energimyndighetens belysningssatsning. Peter Bennich Energimyndigheten.
Energieffektiviseringsföretag och kunderna. Hur säljer/köper vi energieffektivisering? Hur kan vi bli bättre? Debatt mellan energieffektiviseringsföretag och fastighetsägare. Att synliggöra energieffektivisering ? NWh och vita certifikat. Svante Axelsson Naturskyddsföreningen.
14.20 Avslutning.
14.30 Fika.

Davos är inte bara “fat cats”

Det spekuleras varför Trump åker till mötet i Davos och tar med sig en delegation på 1500 personer. Den mest troliga förklaringen är att han hört att det finns gott om miljardärer på plats och att han tror att det ett möte där de vettlöst rika (fat cats) jämför hur rika de är.

Lyckligtvis det (inte det enda) de gör. Varje år presenteras några riktigt intressanta rapporter varav några handlar om energi och miljö. Euractiv berättar om att några av de ledande storföretagen väljer att visa upp att de satsar på uthållig energi “Multinationals line up to claim 100% green power label

Den baseras på en rapport från RE100 där man visar att allt fler företag gör sådana satsningar och (viktigast) vilka tankar de har bakom sina åtgärder. Intressant att se hur olika sektorer framskrider (se bild nedan).

Kan man hoppas på att till nästa Davosmöte någon presenterar 100+ rapporten där man också tar med dessa företags satsningar på effektvisering, dvs PLUS!? cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv