Storskaliga snabblösningar

DN ser vägen framåt i klimatfrågan: Kärnkraft, Vattenkraft (!) och Global Skatt. Ett säkert sätt, säger de, vore att bygga ut flera älvar i Norrland! Vi får också veta att Sverige är det första land som brutit sambandet mellan växthusgaser och ekonomisk tillväxt tack var just kärnkraft, vattenkraft och energisnål teknik! Energisparande (likväl som förnybar energi) har man i tidigare skrivningar mest raljerat med.

EU-kommissionen har dock i sin avstämning av EUs arbete med Kyoto-målen noterat att hela EU brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp vilket också IEA gjort tidigare vad avser energianvändning och tillväxt. EU har särskilt skrivit att Sverige gjort ett “remarkabelt brott i värmebaserad kraft och utsläpp tack vare övergång till biobränsle”!

DN skriver också att alla rena energikällor är beroende av statliga subventioner och att det inte är bra eftersom politikerna inte vet hur morgondagens tekniska lösningar ser ut. Det är sant att många av de rena energikällorna är beroende av “lärinvesteringar” och ett samspel med marknaden för att bli långsiktigt lönsamma. Men sådana lärinvesteringar är inte subventioner!

DNs rekommendation med “korrekta prislappar” är klok men utesluter inte att andra instrument också behövs samtidigt för att göra de långsiktiga lösningarna möjliga. Och sedan kan man undra varför ledarskribenter anses veta mer om framtidens teknik än politiker?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv