Storskaliga snabblösningar

DN ser vägen framåt i klimatfrågan: Kärnkraft, Vattenkraft (!) och Global Skatt. Ett säkert sätt, säger de, vore att bygga ut flera älvar i Norrland! Vi får också veta att Sverige är det första land som brutit sambandet mellan växthusgaser och ekonomisk tillväxt tack var just kärnkraft, vattenkraft och energisnål teknik! Energisparande (likväl som förnybar energi) har man i tidigare skrivningar mest raljerat med.

EU-kommissionen har dock i sin avstämning av EUs arbete med Kyoto-målen noterat att hela EU brutit sambandet mellan ekonomisk tillväxt och utsläpp vilket också IEA gjort tidigare vad avser energianvändning och tillväxt. EU har särskilt skrivit att Sverige gjort ett “remarkabelt brott i värmebaserad kraft och utsläpp tack vare övergång till biobränsle”!

DN skriver också att alla rena energikällor är beroende av statliga subventioner och att det inte är bra eftersom politikerna inte vet hur morgondagens tekniska lösningar ser ut. Det är sant att många av de rena energikällorna är beroende av “lärinvesteringar” och ett samspel med marknaden för att bli långsiktigt lönsamma. Men sådana lärinvesteringar är inte subventioner!

DNs rekommendation med “korrekta prislappar” är klok men utesluter inte att andra instrument också behövs samtidigt för att göra de långsiktiga lösningarna möjliga. Och sedan kan man undra varför ledarskribenter anses veta mer om framtidens teknik än politiker?

Ordet för morgondagen måste vara RE-

För några år sedan sade EU om energieffektvisering att vi måste grundligt “tänka om” när det gäller energieffektvisering och göra den åtgärden till högsta prioritet (fundamentally rethinking energy efficiency). Sedan har det inte blivit särskilt mycket verkstad - tyvärr!

Men behovet av omtänkande (rethinking) blir alltmer akut. The Guardian skriver med utgångspunkt om hur elektronikskrot hamnar i Afrikas fattigaste länder som sopor att “Reduce, reuse, reboot: why electronic recycling must up its game”. Och sätter därmed fingret på en öm punkt, det fullständigt ohållbara i att vi producerar och slänger på det sätt vi gör. Sedan överlåter vi åt andra (fattigare) och åt framtiden att ta hand om “skiten”!  angry

Låt oss gå hem och göra OM och göra rätt! RE-do!

Läs mer

Månadsindelade arkiv