Subventionerat slöseri

UNEP visar i en rapport hur subventionerna till fossilenergin fungerar världen över. Det finns många sätt att ge pengar till slöseri och miljöförstöring och i en bra tabell (se bild) visar man mekanismerna. Subventionsligan leds klart av Ryssland och Iran, men notera att Tyskland har kvar den kolsubvention som skulle försvunnit vil millenieskiftet. Nu skall den vara kvar till 2018!!

Ofta är intentionerna bakom stödet goda och välmenande baseras på social hänsyn. Uppmaningen från internationella organisationer att ta bort dem har i sin tur varit alltför simplistisk. UNEP ägnar mera möda i den här rapporten åt att visa hur man kan gå tillväga.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv