Tal med kluven tunga?

Veckan har innehållit många tunga uttalanden från ledare om behovet av klimatåtärder. Har det varit tal med kluven tunga? Klart är att man fäster stora förhoppningar till tekniska lösningar men är de tillräckliga? Eller har de utnyttjats tillräckligt mycket?

Dagens välstånd bygger ju i högre grad på att vi blivit energieffektiva än på att vi använder mer energi (http://www.fourfact.com/index.php/weblog/referensmaterial/foredrag_presentationer). Och man skulle ju också ha kunnat välja en annan väg. Och använt effektiviseringen för att minska energianvändningen totalt?
image
Eller skulle vi kunnat utnyttja tekniken mera medvet? Det finns ju en outnyttjad effektiviseringspotential, som EU anger till c:a 25%. Då skulle vi både kunnat öka välståndet och minska användningen samtidigt!
image

Nu kan det äntligen sägas

“Hans Nilsson var ansvarig för det banbrytande svenska programmet för effektivare energianvändning vid Nutek på 1990-talet. Hans Nilssons arbete ledde till att prestanda för på marknaden befintliga enheter och komponenter blev avsevärt mer energieffektiva. Hans Nilsson ledde utveckling och genomförande av teknikupphandling för fragmenterade marknader som för kyl-frysskåp, värmepumpar, belysning, HF-don, energieffektiva småhus, fönster m.m. Detta gjorde man genom att bilda beställargrupper från bl.a. allmännyttiga företag och Sveriges kommuner och landsting för att ta fram underlag för upphandling av betydligt mer energieffektiva produkter än vad marknaden erbjöd. Teknikupphandling är numera också känd under namnet innovationsupphandling.”

Ja det är inte mina ord utan priskommittens så det måste vara sant. grin

Och på förekommen anledning så kan jag också berätta vad teknikupphandlingarna gick ut på och vad de resulterade i (redogörelsen på engelska).

Intressant är att metoden nyligen kommit i bruk i Indien! De kan ha låtit sig inspireras av den skrift vi gjorde på IEA kallad “Creating Markets for Energy Technology”.

Sprid gärna materialet!

Läs mer

Månadsindelade arkiv