Uthålliga energiligan

The World Energy Council, WEC, gör Ã¥rligen en översyn över hur världens länder fungerar ur energisynpunkt. Det är ett omfattande material där man ser pÃ¥ självförsörjning, tillgänglighet och uthÃ¥llighet. De kallar det “Trilemma”. Sverige placerar sig högt i listan och ges “värdigheten” AAA i ett system som liknar klassificering av kreditsäkerhet (se bild).

De rapporterar ocksÃ¥ om energieffektivisering och säger att det gÃ¥r helt Ã¥t fel hÃ¥ll (New report to highlight alarming slowdown in energy efficiency improvements) när de aviserar en rapport som ännu inte är tillgänglig. Det finns emellertid en press-release där man utvecklar temat lite grann men av vilken det framgÃ¥r att man fallit i en gammal “ekonomfälla” och vill göra gällande att samhället rangordnat alla investeringsobjekt och redan Ã¥tgärdat de billigaste:

The rate of energy efficiency has decreased in the last decade, especially in developed countries, which have already used the “easiest” measures and must now think of innovative measures: this is particularly the case in Europe for the renovation of existing buildings.

Men bortsett från denna lilla lapsus visar och understryker rapporten att energieffektivisering tjänar flera politiska syften för en sund ekonomi. Vilket troligen gäller även i Sverige även om vissa vill göra motsatsen gällande.

image

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv