Uthålliga energiligan

The World Energy Council, WEC, gör årligen en översyn över hur världens länder fungerar ur energisynpunkt. Det är ett omfattande material där man ser på självförsörjning, tillgänglighet och uthållighet. De kallar det “Trilemma”. Sverige placerar sig högt i listan och ges “värdigheten” AAA i ett system som liknar klassificering av kreditsäkerhet (se bild).

De rapporterar också om energieffektivisering och säger att det går helt åt fel håll (New report to highlight alarming slowdown in energy efficiency improvements) när de aviserar en rapport som ännu inte är tillgänglig. Det finns emellertid en press-release där man utvecklar temat lite grann men av vilken det framgår att man fallit i en gammal “ekonomfälla” och vill göra gällande att samhället rangordnat alla investeringsobjekt och redan åtgärdat de billigaste:

The rate of energy efficiency has decreased in the last decade, especially in developed countries, which have already used the “easiest” measures and must now think of innovative measures: this is particularly the case in Europe for the renovation of existing buildings.

Men bortsett från denna lilla lapsus visar och understryker rapporten att energieffektivisering tjänar flera politiska syften för en sund ekonomi. Vilket troligen gäller även i Sverige även om vissa vill göra motsatsen gällande.

image

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv