Utrensningar förbereds i USA DOE?

I inledningsanförandet till Nobelpriscermonin togs upp den växande populismen och särskilt klimatfrågan och att den bemöts med misstro och förakt för vetenskapliga fakta.

Nästan samtidigt publicerar New York Times en artikel som visar att den kommande administrationen i USA förbereder radikala omläggningar i energipolitiken.

Det är i sig inte så konstigt om det inte vore för att man till de anställda sänt ett frågeformulär där man vill ta reda på mera i detalj vilka anställda som varit på klimatmöten och vad de sagt/gjort där.

President-elect Donald J. Trump’s transition team has circulated an unusual 74-point questionnaire at the Department of Energy that requests the names of all employees and contractors who have attended climate change policy conferences, as well as emails and documents associated with the conferences…..

......Several questions signal an intent to downsize the department, including queries about existing vacancies and the number of assistant energy secretaries that are mandated by law. One question requests recommendations to implement a 10 percent budget reduction over the next four years.

The questionnaire also suggests a new emphasis on nuclear power, including queries about supporting the operation of existing nuclear reactors; preventing the premature closing of nuclear plants; increasing research and development of advanced nuclear reactors; and moving forward with plans to license nuclear waste disposal at Nevada’s Yucca Mountain, which was shut down by the Obama administration.

One question touches on the department’s support for “offshore wind,” a particular interest for Mr. Trump, who is fighting wind turbines off the coast of one of his golf courses in Scotland.

 

Är Trigeneration på gång igen?

De nordiska länderna har varit föregångare när det gäller att utnyttja bränslen klokt i energiomvandlingen och kraftvärmen (cogeneration) är en framgångssaga. För något decennium sedan började man prata om ytterligare en variant nämligen trigeneration. Man skulle kunna få både el, värme och kyla ur en anläggning (se bild nedan).

Det har emellertid inte blivit någon stor hit (ännu) men det kanske ändras nu när EESL i Indien träder in på scenen. Och det kanske är naturligare att ett land med så påtagliga behov av kyla i en allt värmare värld är de som knuffar på. De ser en marknad som är långt ifrån försumbar:

a new $20 billion market that will include gas engines to produce cooling, heat and electricity to halve power costs for establishments like hotels, hospital and malls

Personligen känns det kul med tanke på att jag försökte knuffa för det här för många år sedan (http://fourfact.se/images/uploads/Energieffektivisering_pa_riktigt.pdf) och tänkte då på att vi i Sverige har avsevärt kunnande på områdena el, värme och kylteknik. Kanske är det dags nu?

Möjligen kan intresset dessutom påverkas av att det är företag som tillhandahåller effektiviseringsteknik som går bäst på börsen nuförtiden:

Efficiency drive
The outperformance is driven by companies involved in the provision of products, materials and services related to energy efficiency.

Läs mer

Månadsindelade arkiv