Vad kostar klimatet?

Det får vi aldrig något exakt svar på men vi kommer ändå att kunna jämföra olika alternativ och bedöma vad som är mest eller minst eftersträvansvärt. Vi kommer att få lite ledtrådar av IPCCs arbetsgrupp (WG III) när de presentarar sin rapport om åtgärder i Tyskland i mitten av april.

Det sägs nu finnas läckor och Bloombergs har hittat en som säger att begränsningen till 2 graders temperaturökning kommer att kosta c:a 4% av BNP kring 2030. Det är emellertid en uppgift av ringa värde eftersom den måste ställas mot vad det kostar att inte begränsa temperaturhöjningen vilket av flera bedömare handlar om tvåsiffriga procenttal av BNP. Uthållighet må ha ett pris, men outhållighet har ett högre.

Till detta kommer frågan om vilka de kostnader kan vara som inte mäts av BNP. Hur värderar (vi) världens herrar förlust av människoliv i områden som drabbas av torka eller översvämningar i Afrika och Asien?

Slutligen undrar man om de positiva effekterna av bekämpningen av växthusgaser som kan komma från energieffektivisering tas med i beräkningarna? IEA gjorde i sin WEO 2012 bedömningen att just effektivisering minskade kostnaderna och inte ökade dem. Tvärtom öppnades en möjlighet att öka BNP till följd av effektvisering särskilt i de länder där man behöver öka energianvändningen för ett bättre liv genom t.ex. belysning och möjlighet att hålla mediciner kylda, men där man idag saknar energi för detta.

Hur kommer sådant in i kalkylerna när inte ens vårt eget svenska finansdepartement vill förstå sammanhangen? Supermiljöbloggen redovisar ju att man där behandlar ämnet både utan insikter och som en del av internt politiskt taktikspel. Osmakligt!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv