Varför får effektivisering inga rubriker?

This year’s World Energy Outlook shows that by 2035, we can achieve energy savings equivalent to nearly a fifth of global demand in 2010. In other words, energy efficiency is just as important as unconstrained energy supply, and increased action on efficiency can serve as a unifying energy policy that brings multiple benefits.”

Så står det i andra stycket av IEAs pressmeddelande om årets World Energy Outlook, WEO 2012. Ja ni läste rätt - nästan 20% av dagens energianvändning i världen som helhet kan sparas! Den är onödig, olönsam och skapar bara problem som t.ex. miljöpåverkan och risker för energiförsörjningen. NOG SJUTTON ÄR DET VÄRT EN RUBRIK? Det är inte någon av de organisationer som pressen vant sig vid att behandla med överseende eftersom de företräder miljöintressen och därmed reflexmässigt anses vara mindre trovärdiga. DET ÄR OECD/IEA SOM SÄGER DET. Den organisation som en gång kallades oljeklubben.

Nu kanske IEA ställde till det själv genom att i första meningen av samma stycke börja prata om USA och om gas och olja. Där fastnade nog många journalister. “IEA sänker oljeprognosen” säger DN i en notis. “USA största oljeproducent 2020” meddelar SvD. Och de är i dåligt sällskap. The Guardian, Financial Times och New York Times rapporterar på samma sätt.

Det är bara en blogg i The Guardian som upptäckt den lilla detaljen. Vad är det som gör effektivisering så svårt att förstå? Att det är svårt att genomföra är en sak, men att det är svårt att upptäcka även när det skrivs på näsan?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv