Vart är vi på väg?

I USA finns The Edison Foundation som är en sammanslutning av de större energiföretagen och som har tagit sig uppgiften att studera:
* information on technology trends,
* experiences with new technology, and
* best practices among electric utility industry executives

De samlade några av sina tankar nyligen i publikationen “Key Trends Driving Change in the Electric Power Industry” med de teman som syns i bilden nedan. Deras chef, Lisa Woods, sammanfattar dessa tre megatrender:

The transition to a clean energy future
The energy mix we use to generate electricity is changing. By investing in renewable energy, transitioning from coal to natural gas, and pursuing energy efficiency, the U.S. electric power industry has already reduced carbon dioxide emissions 15 percent below 2005 levels; other emissions have also been reduced. At the same time, modernization and digitization of the grid enables the integration of more carbon-free renewables, both large-scale and distributed. In fact, we expect exponential growth in solar over the next decade, in all sizes. Wind energy, already competitive with other fuels, is projected to increase substantially as tower heights increase to produce more energy. Today, the electric power industry
is the largest investor in carbonfree renewable energy in the U.S.

A more digital and distributed grid
The power grid itself is changing, becoming “smarter” by virtue of a digital communication overlay, with millions of sensors that will make the grid more controllable and potentially self-healing. The electric power industry is investing more than $20 billion per year in the distribution grid alone, which will enable the connection of distributed energy resources as well as devices in our homes and businesses. Many of these resources and devices will interact with the grid, resulting in more efficient grid operations. The digital grid is evolving into a multipath network of power and information flows that will use data analytics for grid management and optimization from end-to-end.

Individualized customer services
As the grid becomes increasingly digital and distributed, customization of services for electricity customers will continue to grow. Here are some examples. Large commercial customers increasingly want renewable energy to meet their corporate sustainability goals. Cities and towns are requesting customized services such as help with micro-grids, smart city services, or renewable energy. Some residential customers want rooftop solar to generate their own electricity. And, residential customers increasingly want to manage their energy use using connected
devices like iPhones and Nest Learning Thermostats, and through web-based platforms. At the same time, for many, many customers, safe, reliable, and affordable electricity will continue to
be the preferred service option.

image

Från plockepinn till helhet och långsiktighet

Det har på sista tiden kommit ett antal förslag som syftar till att göra renoveringsmarknaden (och effektviseringen) mera ändamålsenlig. Det senaste är en utredning som föreslår att införa ett system med “effektiviseringsinteckningar” (energy efficiency mortgages) som baseras på att man har en säkerställd plan för effektiviseringen som utgångspunkt, till exempel med energideklarationer.

Här finns en viss likhet med ett tidigare omnämnt förslag att låta allt stöd till renovering gå till “konsortier” av företag som garanterade renovering till lågenergistandard och som avsåg fastigheten istället för ägaren som objekt.

Men också en likhet med det projekt som avser att göra energideklarationerna till färdplaner (roadmaps) för renoveringar så att renoveringstakt och -djup kan förbättras.

I de nämnda exemplen finns också mer eller mindre tydligt omnämnt “Multiple Benefits” som en del av bedömningsgrunden för renoveringsprojektens kvalitet. Håller vi på att få klart för oss att effektivisering går att få ordning på även om det är (lite) komplicerat?  cheese

Läs mer

Månadsindelade arkiv