Vi är nog alla lite Franz

I Sara Lidmans Hjortronlandet vägrar Franz ända tills mot bokens slut att lägga ned pengar på att dra in elektriskt trots dottern Claudettes påstötningar att hon skulle vilja ha ljus så att hon kan läsa. Han tycker att fotogenlampan räcker gott för det läsbehov en människa kan ha. När han slutligen ger efter så beklagar han att han dröjt för det är ju alldeles fantastiskt bra nu när han får se hur det fungerar.

Tanken på Franz smyger sig på när man ser Rapports undersökande journalists bravader i lampbutiken där han konfronterar människor med de råd som ges för hur man skall bete sig om en varm kompaktlysrörslampa går sönder och man får ut kvicksilver i rummet. Till sist säger en dam något om “varför går vi med på detta?” Hon har nämligen försetts med information som hon i brist på referenser/erfarenhet bara kan tolka som att lågenergilampor är farliga. Hon reagerar på tillgänglig information.

I en senare sekvens springer reportern själv iväg som en skrämd hare när man krossar en kall lampa framför honom. Han hade inte själv informationen om att det är gasformig kvicksilver i den varma lampan som är farlig. Och naturligtvis förmedlade han inte den till sina intervjuoffer. Han hade den inte.

Hur hade reporterns intervjuoffer reagerat om han också berättat att:
- Det regnar kvicksilver från koleldningen på kontinenten över Sveriges sjöar och åkrar och att det regnar mindre med lågenergilampor
- Lampor ytterst sällan går sönder och särskilt inte varma lampor
- Att lysrören ovanför diskbänken, som vi vant oss vid sedan decennier, kan innehålla 5 gånger så mycket kvicksilver

Med begränsad kunskap om ny teknik är vi mera benägna att hålla fast vid den gamla (beteendeekonomins “endowment effect”). Vad skulle Franz ha sagt om han först fått veta att elektriska ledningar kan vara dödliga att vidröra och att de kan orsaka brand?

Vi är faktiskt alla lite Franz!

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv