Vi KAN klara 2-gradersmålet.

Det är IEA som upprepar sitt budskap om effektivare energianvändning från WEO 2012. Det hänger på 4 åtgärder säger de:

1. Targeted energy efficiency measures in buildings, industry and transport account for nearly half the emissions reduction in 2020, with the additional investment required being more than offset by reduced spending on fuel bills.
2. Limiting the construction and use of the least-efficient coal-fired power plants delivers more than 20% of the emissions reduction and helps curb local air pollution. The share of power generation from renewables increases (from around 20% today to 27% in 2020), as does that from natural gas.
3. Actions to halve expected methane (a potent greenhouse gas) releases into the atmosphere from the upstream oil and gas industry in 2020 provide 18% of the savings.
4. Implementing a partial phase-out of fossil fuel consumption subsidies accounts for 12% of the reduction in emissions and supports efficiency efforts.

Detta nämns i en specialrapport som väl kan sägas föregå WEO 2013 som kommer senare i år. Eller är det så att WEO som tidigare utgavs vartannat år numera kommer varje halvår? En faktor 4-effekt?

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv