Villfarelser till höger och vänster

Statsministern har i sitt framträdande inför den amerikanska kongressens kommitte för energioberoende och global uppvärmning helt riktigt konstaterat att världens länder måste agera samfällt för att nå de önskade resultaten. Men samtidigt försökte han göra gällande att det finns en motsättning mellan regleringar och marknadsåtgärder

Göran Grejder gjorde i en artikel i DN i sin tur gällande att marknadskrafterna var starka och nödvändiga men att “Att gränsen för tolererbara utsläpp måste vara en fysisk gräns, inte en prisfråga”. Han menar att marknadsdoktrinen håller på att ta över.

Göran, det är i (politiska) överenskommelser som den fysiska gränsen för utsläppen av växthusgaser sätts, senast tillämpat i Kyoto. Sedan använder man marknaden för att dirigera insatserna där de åstadkoms bäst (och billigast). Fredrik, det behövs regleringar för att marknadskrafterna skall kunna sättas i arbete där de gör verklig nytta och inte skapar BNP på naturens bekostnad.

Behovet av just denna blandning framgår med enastående tydlighet i IPCCs rapport från Bangkok (avsnitt E sidan 28). Så låt inte detta bli en tvistefråga utan låt oss istället koncentrera oss på hur denna önskade samverkan mellan länder skall komma till stånd.

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

DÃ¥ och dÃ¥ kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina Ã¥rliga skrifter. Som senast den här frÃ¥n en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv