Vinterpaketet är här!

Det är som att öppna luckan i adventskalendern. Vad döljer sig i de 1600 sidorna i vinterpaketet? Och vad betyder det för Sverige?

Effektiviseringsmålet för EU som helhet blir 30% (och bindande) räknat från 2005 samt utgår en baslinje som innebär en viss ökad energianvändning. Om vi sätter in det i bilden av de trender vi sett sedan 1993 blir det ungefär som i bilden nedan.

Det okända kortet är BNP-utvecklingen men om vi drar ut rådande trend så får vi, om Sverige följer EU och effektviserar 30%, en intensitet som ligger under 50% 2030 (Grattis till dem som gjorde den svenska överenskommelsen häromdagen!). Men det fordrar att vi bryter den trend av ökande energianvändning som EUs baslinje utgår från. Men det var ju hela idén. Eller hur?

eceee lyfter fram att man verkligen håller fast vid principen “efficiency first” men påpekar att målet för effektvisering kunde satts högre. Trettio procent får anses vara ett minimum.

The Coalition for Energy Savings ger tydliga exempel på vad som står att vinna.

Each additional 1% energy savings matters – it could take 7 million people out of energy poverty, secure 500,000 local jobs, avoid 37 million tons of CO2eq, and cut EU gas imports by 2.6%.

Och man kan nog påstå att de berörda kommissionärerna förstår att det finns en guldgruva rakt under fötterna.

The Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič said: “Today’s package will boost the clean energy transition by modernising our economy. Having led the global climate action in recent years, Europe is now showing example by creating the conditions for sustainable jobs, growth and investment. Today’s proposals touch upon all clean energy related sectors: research and innovation, skills, buildings, industry, transport, digital, finance to name but a few. These measures will equip all European citizens and businesses with the means to make the most of the clean energy transition.”

Commissioner for Climate Action and Energy Miguel Arias Cañete said: “Our proposals provide a strong market pull for new technologies, set the right conditions for investors, empower consumers, make energy markets work better and help us meet our climate targets. I’m particularly proud of the binding 30% energy efficiency target, as it will reduce our dependency on energy imports, create jobs and cut more emissions. Europe is on the brink of a clean energy revolution. And just as we did in Paris, we can only get this right if we work together. With these proposals, the Commission has cleared the way to a more competitive, modern and cleaner energy system. Now we count on European Parliament and our Member States to make it a reality.”

 

image

Under den perioden 1993-2012 ökade BNP, energianvändningen låg ganska stilla och intensiteten förbättrades. Detta visas i trendlinjer i vänstra delen av bilden.
* BNP-trenden har dragits ut till 2030 (övre högra linjen)
* Energianvändningen antas utvecklas på samma sätt som EUs vinterpaket beräknar även i Sverige och ökar därmed något. Det blir referens (baslinje)
* EUs bindande mål att minska energianvändningen med 30% från referensen (baslinjen) till 2030 visas med kraftig grön pil
* Intensiteten (Energi per BNP) visas dels i förhållande till referensen (baslinjen) och dels i förhållande till den effektiviserade lägre energinivån

Märk att EUs 30% minskade energianvändningen gäller hela EU och är inte bindande för medlemsländerna

Klandra inte spegeln om Du inte gillar bilden

Då och då kommer det kraftig kritik mot de energiscenarier som till exempel IEA publicerar i sina årliga skrifter. Som senast den här från en organisation som heter Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) och har skrivit en rapport med det klatschiga namnet “Off Track”.

The International Energy Agency has wrongly guided governments into decisions about oil, gas and coal use that are inconsistent with the long-term climate objectives of the Paris Agreement

Men är det sant? Är det IEA som vilseleder? Så här förklarar IEA hur scenarierna konstrueras (jämför med bild nedan)

- New Policies Scenario of the World Energy Outlook broadly serves as the IEA baseline scenario. It takes account of broad policy commitments and plans that have been announced by countries, including national pledges to reduce greenhouse-gas emissions and plans to phase out fossil-energy subsidies, even if the measures to implement these commitments have yet to be identified or announced.

- Current Policies Scenario assumes no changes in policies from the mid-point of the year of publication (previously called the Reference Scenario).

- 450 Scenario sets out an energy pathway consistent with the goal of limiting the global increase in temperature to 2°C by limiting concentration of greenhouse gases in the atmosphere to around 450 parts per million of CO2.

Två av de scenarier som presenteras är alltså reflexioner av vad som händer i världen och det som är på väg att hända till följd av de beslut som fattats i olika beslutsorgan (länder, samarbetsorganisationer mm). Det är bilder INTE rekommendationer!

Om vi inte gillar det vi ser måste vi kanske rätta till de egna anletsdragen. Men klandra inte spegeln!

 

Läs mer

Månadsindelade arkiv