Ägare till energieffektiva hus har bättre ekonomi

I USA har UNC Center for Community Capital undersökt husmarknaden i spåren efter alla de problem man fick när den kollapsade som en del av finanskrisen för några år sedan. För många slutade det ju med att man fick betalninssvårigheter med sina lån och i värsta fall fick gå från gård och grund. Studien som gjorts säger att: ”... default risks are on average 32 percent lower in energy-efficient homes”. Ägarna har helt enkelt lägre energikostnader vilket gör att de klarar sig bättre.

Rapporten diskuterar också hur detta förhållande borde påverka möjligheterna att finansiera effektiviseringsåtgärder. Ett resonemang som fanns med i Sverige i den ursprungliga Bygga-Bo-dialogen där man föreslog bättre lånevillkor och förmånligare försäkringspremier.

Euractiv är inne på ett liknande spår i en artikel där man pekar på behovet av att göra “djuprenoveringar”

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv