Är “avregleringar är ett dj-a sk-t?

...som vi baxat ända hit!” Om man nu skulle travestera förre finansministern Feldts skaldekonst.

Vi har ju nu under nÃ¥gra decennier fÃ¥tt leva med ett antal avregleringar pÃ¥ energimarknaderna (men även pÃ¥ finansmarknaderna, vÃ¥rd, skola och omsorg). I samtliga fall har vi fÃ¥tt höra att dessa skall ge större valfrihet, bättre service och lägre kostnader. Och i praktiskt taget alla kan vi notera att valfriheten fÃ¥tts till priset av högre kostnader, dubiös service, sämre kvalitet och ökade risker. Vi har ocksÃ¥ tvingats acceptera att vinsterna ökar men främst tillfaller nÃ¥gra fÃ¥. I USA trumpetar fortfarande den nya administrationen avregleringarnas lov men vi har ju ocksÃ¥ sett att Trumps världsbild tillhör det förgÃ¥ngna. 

I Sverige har nyligen Elektrikerförbundet granskat avregleringarna och funnit att de inte har något positivt för kunder och anställda. Sammanfattningsvis säger de att resultatet är:
* farligare jobb inom energibranschen.
* sämre standard på elanläggningar och lägre kvalitet på det materiel som används.
* högre kostnader för hushåll och industri.
* ett försämrat samhällsskydd.

I Storbritannien har, enligt The Guardian, de största elbolagen satt i system att överdebitera sina kunder.

NÃ¥gon som är förvÃ¥nad?  mad

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv