Är “Big” en lösning eller ett villospår?

“Big data” har blivit lite av en slogan för något nytt och spännande. McKinsey har fört fram att de stora datamängderna innehåller möjligheter för innovation och produktivitetsförbättringar. Det kan säkert vara så om man kan mjölka ut ny kunskap om mönster ifråga om beteenden, men det kan också vara ett villospår om dessa mönster inte kan påverkas på ett avgörande sätt.

Energiområdet är ett lockande fält för den som vill gräva djupare i de stora mängder data som energimätarna producerar och som uppenbarligen ger intressanta uppgifter om när vi använder energi och därmed ledtrådar om varför och vad man kan göra åt det. Så långt kan stora datamängder vara till hjälp, men den avgörande frågan är hjälp att göra vad?

Behavioural design lab i Storbritannien funderar över detta och säger:

More information is not the answer. - Good design is.

Det är en erfarenhet som ligger nära den som gjordes i studier av hur människor reagerade på att få veta mer om hur mycket den energi de använde kostade. I några fall ledde det till ökad användning!

Vi har i Sverige några energiföretag som har intressanta lösningar på vad mätningar kan avslöja och vi har institutioner som har spännande lösningar på design för påverkan. Dessa borde vara goda alternativ till några av de förslag som förs fram från “over there”.

 

 

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv