Är delad kaka bättre än sparad?

Nordiska ministerrådet vill slå ett slag för att länderna (särskilt de nordiska) kan uppnå EUs krav på kvoter (RES-direktivet) av förnybar energi lättare genom att handla sinsemellan. De lutar sig mot en rapport som visar hur det skall gå till att på så sätt dela kakan så att alla får sin del.

Klart att man skall utnyttja de möjligheter som finns men ibland undrar man om inte dessa mekanismer blivit lite för smarta? Det finns nämligen enklare sätt. Ett kan vara att effektivisera (spara) med åtgärder som betalar sig själv och ändå uppnå den kvot man är ålagd.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv