Är vetenskaplighet en tillgång eller ett hot?

Science Based Target(-setting), SBT) är ett relativt nytt instrument för företag att ställa upp mål och visa sin vilja att bekämpa klimatförändringen. Metoden har fått relativt snabb spridning och det finns även nordiska företag i gruppen som tillämpar den.

Man skulle ju kunna anta att det vore en tillgÃ¥ng att veta och hävda att man stÃ¥r pÃ¥ stabil vetenskaplig grund i sina strävanden men sÃ¥ verkar inte vara fallet för alla. Trumpadministrationen har förbjudit bland annat bruket av begreppet “science-based” i vissa sammanhang!

För vissa i USA har bägaren runnit över och tidningen USA today har gått så långt att de anser på ledarplats att Trump inte ens är kvalificerad att städa toaletter eller borsta skor åt tidigare presidenter!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv